top of page

Politika varstva osebnih podatkov

​S svojim naročilom na novice Medijskega društva Starejša sestra, na podlagi določil Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov):

 

podajaš soglasje za hrambo in obdelavo svojih podatkov, za namen vodenja naročenih na spletno stran in obveščanje o novostih Medijskega društva Starejša sestra. Skladno s tem namenom upravljavcu dovoljuješ, da uporabi tvoje kontaktne informacije za obveščanje o novih objavah na spletni strani www.bigsister.si in o drugih novostih, vezanih na Medijsko društvo Starejša sestra.

Za namen vodenja naročenih na spletno stran in obveščanje o novostih Medijskega društva Starejša sestra, upravljavec hrani in obdeluje naslednje podatke posameznika: osebno ime in priimek, e-naslov, ki jih hrani do preklica. Osebnih podatkov upravljavec ne posreduje tretjim osebam razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi sodeluje in so pogodbeno vezani spoštovati enake kriterije varstva osebnih podatkov kot upravljavec. Osebne podatke, ki jih upravljavec zbere za ta namen, hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne posreduje v druge države.

Za karkoli v zvezi z uporabo osebnih podatkov za namene Medijskega društva Starejša sestra nas lahko kontaktiraš na naslov: 


Medijsko društvo Starejša sestra,
Nad motokrosom 24,
2312 Orehova vas,
Slovenija;


ali na e-naslov:
big.sister.page@gmail.si

Posameznik ima glede teh svojih osebnih podatkov naslednje pravice:

Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.

Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.

Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.

Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od upravljavca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.

Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.

Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Podatke hranimo le toliko časa, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, ali v skladu z zakonskimi zahtevami. Spremembe politike varstva osebnih podatkov bomo objavili na naši spletni strani.

bottom of page