top of page

Razlika v plačah moških in žensk ostaja. Proti njej se želijo boriti s transparentnostjo

Tudi po več kot sto letih od začetka praznovanja mednarodnega dneva žena, se ženske po svetu še vedno soočajo z diskriminacijo in neenakostjo. To močno občutijo tudi v poslovnih razmerjih, kjer se je plačna vrzel sicer nekoliko zmanjšala, a le minimalno. Odbor za pravice žensk in enakost spolov Evropskega parlamenta je že ob dnevu žena dejal, da diskriminacijo na tem področju omogoča predvsem pomanjkanje transparentnosti glede plač zaposlenih v podjetju. V luči tega si želijo, da podjetja v Evropski uniji, ki imajo vsaj 50 zaposlenih zagotovijo popolno preglednost plač.


Vir: Pixabay

V četrtek so odbori za pravice žensk in zaposlovanje s 65 glasovi za, 16 proti in 10 vzdržanimi sprejeli svoje stališče do predloga Komisije o direktivi o preglednosti plačil. S tem so potrdili predlog, da morajo evropska podjetja razkriti informacije, ki zaposlenim v podjetju olajšajo primerjavo plač in razkrijejo razliko v plačilu med spoloma v organizaciji. "Gre za orodje, s katerim lahko naredimo konec diskriminaciji," je prepričana članica odbora Kira Marie Peter-Hansen.


Orodja za ocenjevanje in primerjavo ravni plač bi morala temeljiti na spolno nevtralnih merilih in vključevati spolno nevtralne sisteme vrednotenja in razvrščanja delovnih mest, dodajajo v Parlamentu. Če poročanje o plačah pokaže razliko v plačilu med spoloma vsaj 2,5 odstotka, bi morale države članice zagotoviti, da delodajalci v sodelovanju s svojimi predstavniki delavcev izvedejo skupno oceno plače in razvijejo akcijski načrt.


"Danes smo korak bližje temu, da se znebimo razlike v plačilu med spoloma v Evropi. Poskušali smo najti pravo ravnovesje med zagotavljanjem pravice do obveščenosti zaposlenim in omejevanjem nepotrebnih obremenitev podjetij. Tako lahko zagotovimo enako plačilo za enako delo za čim več žensk v Evropi," je ob izglasovanju podpore predlogu Komisije dejala Samira Rafaela iz odbora za pravice žensk in enakost spolov.


Ugotoviti moramo srž problema


Eurobarometer iz leta 2020 kaže, da se razlika v plačah moških in žensk za enako delo giblje na okoli 14 odstotkih. A svetovna pandemija koronavirusa naj bi to vrzel še poglobila, so prepričani v Evropskem parlamentu. "Transparentnost pri plačah potrebujemo, da lahko ugotovimo srž problema ter kako globoko segajo njegove korenine," je jasen dejal predsednik odbora za pravice žensk in enakost spolov Robert Bideron.


Podobne raziskave na evropski ravni kažejo tudi, da kar 69 odstotkov Evropejcev verjame, da ženske zaslužijo manj od moških. Ob tem se kar 90 odstotkov strinja, da je to nesprejemljivo. Komisija bi morala tako ustvariti posebno uradno oznako, ki bi jo podeljevala delodajalcem, ki v svojih podjetjih nimajo razlike v plačilu med spoloma, dodajajo evropski poslanci.


Tajnost podatkov o plačah med zaposlenimi bi prepovedali. Gre še za en predlog poslancev, ki navajajo ukrepe, ki prepovedujejo pogodbene pogoje, ki delavcem omejujejo razkritje tovrstnih informacij o posameznih in povprečnih plačah ter ki delavcem omejujejo razkritje informacij o svojih plačah ali iskanje informacij o enakih in drugih kategorijah plač delavcev.


Vir: Unsplash

Ob tem so podprli tudi predlog glede prenosa dokaznega bremena, s čimer bi moral delodajalec, v primeru, ko delavec meni, da načelo enakega plačila ni bilo uporabljeno, in zadevo predloži sodišču, dokazovati, da do diskriminacije ni prišlo.


"Plača delavcev v Evropi ne bi smela biti odvisna od spola osebe," poudarja tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Poslanci v odborih za pravice žensk in zaposlovanje so odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj potrdili z 71 glasovi za in 20 proti. Parlament kot celota pa naj bi o tej odločitvi glasoval na plenarnem zasedanju od 4. do 7. aprila.


M.P.


Comments


bottom of page